*ประชุมวิชาการวันอาทิตย์ที่ 22 กันยายน  2562 เรื่อง"Update Nutrition Management for Elderly Patients: DM, CKD and Cancer" *ประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2562 วันอาทิตย์ที่ 1 มีนาคม 2563*

มุมยา
27/1 ถ.วงศ์สว่าง ขว.บางซื่อ ข.บางซื่อ กรุงเทพมหานคร 10800
0-2587-2556,08-1807-5599