*ประกาศสมาคมเภสัชกรรมชุมชน (ประเทศไทย) ๑/๒๕๖๓ เรื่องความเสี่ยงของการจำหน่ายสินค้าที่ไม่ถูกต้องในร้านยา* พิเศษ โครงการสินเชื่อบ้าน  Life Begins with GHB  สมาชิกสมาคมเภสัชกรรมชุมชน(ประเทศไทย) 

GN Pharma Net
588 ถ.กำแพงเพชร 2 ขว.จตุจักร ข.จตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900
081345-9715,08-6087-2846
10.00-22.00 น.