*ประชุมวิชาการวันอาทิตย์ที่ 25 สิงหาคม  2562 เรื่อง Clinical practice guidelines for Cardio Vascular Diseases (CVD) and Chronic Kidney Disease*สัปดาห์เภสัชกรรม ประจำปี 2562 ระหว่างวันที่ 26  มิถุนายน  ถึง 2 กรกฎาคม 2562 คำขวัญ เภสัชอยู่ใกล้ ใช้ยาปลอดภัย : ผู้ป่วย ครอบครัว ชุมชน*

GN Pharma Net
588 ถ.กำแพงเพชร 2 ขว.จตุจักร ข.จตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900
081345-9715,08-6087-2846
10.00-22.00 น.