*ประชุมวิชาการ เรื่อง The Common Elderly Health Issues and Challenges: Neurological Disorders วันอาทิตย์ที่ 26 พฤษภาคม 2562 *สัปดาห์เภสัชกรรม ประจำปี 2562 ระหว่างวันที่ 23 - 29 มิถุนายน 2562 คำขวัญ ผู้ป่วย ครอบครัว ชุมชน : มีเภสัชกรอยู่ใกล้ ใช้ยาปลอดภัย*

เภสัชกรโพธิ์ทอง
463/5 ม.5 ถ.อ่างทอง-แสวงหา ต.อ่างแก้ว อ.โพธิ์ทอง อ่างทอง 14120
0-3569-1601