*ประกาศสมาคมเภสัชกรรมชุมชน (ประเทศไทย) ๑/๒๕๖๓ เรื่องความเสี่ยงของการจำหน่ายสินค้าที่ไม่ถูกต้องในร้านยา* พิเศษ โครงการสินเชื่อบ้าน  Life Begins with GHB  สมาชิกสมาคมเภสัชกรรมชุมชน(ประเทศไทย) 

ปิยะเวช
17/2 ม.5 ถ.เทศบาล 3 ต.โสนลอย อ.บางบัวทอง นนทบุรี 11110
0-2571-1968,08-1318-6161