*ประชุมวิชาการวันอาทิตย์ที่ 25 สิงหาคม  2562 เรื่อง Clinical practice guidelines for Cardio Vascular Diseases (CVD) and Chronic Kidney Disease*สัปดาห์เภสัชกรรม ประจำปี 2562 ระหว่างวันที่ 26  มิถุนายน  ถึง 2 กรกฎาคม 2562 คำขวัญ เภสัชอยู่ใกล้ ใช้ยาปลอดภัย : ผู้ป่วย ครอบครัว ชุมชน*

อุ่นใจเภสัช
19/2 ถ.ราษฎร์อุทิศ 1 ต.บ่อยาง อ.เมือง สงขลา 90000
081-258-9959,074-334279
08.00-22.00 น.