*ประชุมวิชาการ เรื่อง The Common Elderly Health Issues and Challenges: Neurological Disorders วันอาทิตย์ที่ 26 พฤษภาคม 2562 *สัปดาห์เภสัชกรรม ประจำปี 2562 ระหว่างวันที่ 23 - 29 มิถุนายน 2562 คำขวัญ ผู้ป่วย ครอบครัว ชุมชน : มีเภสัชกรอยู่ใกล้ ใช้ยาปลอดภัย*

อุ่นใจเภสัช
19/2 ถ.ราษฎร์อุทิศ 1 ต.บ่อยาง อ.เมือง สงขลา 90000
081-258-9959,074-334279
08.00-22.00 น.