*ประกาศสมาคมเภสัชกรรมชุมชน (ประเทศไทย) ๑/๒๕๖๓ เรื่องความเสี่ยงของการจำหน่ายสินค้าที่ไม่ถูกต้องในร้านยา* พิเศษ โครงการสินเชื่อบ้าน  Life Begins with GHB  สมาชิกสมาคมเภสัชกรรมชุมชน(ประเทศไทย) 

อุ่นใจเภสัช
19/2 ถ.ราษฎร์อุทิศ 1 ต.บ่อยาง อ.เมือง สงขลา 90000
081-258-9959,074-334279
08.00-22.00 น.