*ขอเชิญสมาชิกสมาคม สมัครรับเลือกตั้งกรรมการสมาคมเภสัชกรรมชุมชน (ประเทศไทย) วาระปี 22565-2567*เปิดรับใบสมัคร ระหว่างวันที่ 11 ตุลาคม 2564  ถึง 12  พฤศจิกายน 2564*พบผู้สมัครเลือกตั้งกรรมการสภาเภสัชกรรมวาระที่ 10 "มุมมองวิชาชีพเภสัชกร สู่อนาคต" วันที่ 19 กันยายน 2564*เรียนสมาชิกสมาคมอยู่ระหว่างปรับปรุงสำนักงาน ท่านสามารถติดต่อสมาคมได้ที่ โทร. 0891377384  Line@cpathailand*ประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2563 เป็นวันที่ 5 กันยายน 256*CPA e-Learning 2564 คลิก https://healthacademy.in.th/cpa* พิเศษ โครงการสินเชื่อบ้าน  Life Begins with GHB  

การประชุมวิชาการ “Pharmacotherapy in Urologic Disorders for Community Pharmacy”
การประชุมวิชาการ “Pharmacotherapy in Urologic Disorders for Community Pharmacy”
รหัสกิจกรรม 2002-2-000-005-12-2563
สถานที่จัดการประชุม ณ ห้องบอลรูม โรงแรมดิเอมเมอรัลด์ รัชดาภิเษก  
วันที่จัดการประชุม 20 ธันวาคม 2563
ผู้จัดการประชุม สมาคมเภสัชกรรมชุมชน (ประเทศไทย)
กลุ่มเป้าหมาย
หน่วยกิตการศึกษาต่อเนื่อง 6.25 หน่วยกิต
อัตราค่าลงทะเบียน สมาชิกสมาคมเภสัชกรรมชุมชนฯ  500 บาท  เภสัชกรทั่วไป  700 บาท  นักศึกษาเภสัชศาสตร์ (แต่งชุดนักศึกษาฯ) 250 บาท  ผู้ติดตามทั่วไป 900 บาท 
หลักการและเหตุผล
โรคระบบทางเดินปัสสาวะ เช่น การติดเชื้อในทางเดินปัสสาวะ การกลั้นปัสสาวะไม่อยู่ ต่อมลูกหมากโต และภาวะหย่อนสมรรถภาพทางเพศ เป็นกลุ่มโรคที่มีผู้ที่สงสัยว่าจะมีปัญหาดังกล่าวมาขอรับคำปรึกษากับเภสัชกรที่ร้านยาเป็นจำนวนมาก เนื่องจากองค์ความรู้ทางการแพทย์มีการเปลี่ยนแปลงตลอดเวลา เพื่อให้เภสัชกรได้รับความรู้เกี่ยวกับโรค การคัดกรองเพื่อส่งต่อผู้ป่วย ยา และการให้คำแนะนำโดยไม่ใช้ยาที่ทันกับปัญหาในปัจจุบัน โดยเฉพาะในยุคสังคมผู้สูงอายุ สมาคมเภสัชกรรมชุมชน (ประเทศไทย) จึงเห็นความสำคัญของโรคดังกล่าวและจัดประชุมวิชาการ เพื่อเตรียมความพร้อมแก่เภสัชกรชุมชนสำหรับการให้คำปรึกษาให้แก่ผู้ป่วยกลุ่มนี้
วัตถุประสงค์
เพื่อให้เภสัชกรชุมชนมีความสามารถคัดกรองโรค และให้คำแนะนำในการดูแลสุขภาพ การใช้ยา ในกลุ่มวัยทอง และผู้ป่วยที่มีความผิดปกติของระบบทางเดินปัสสาวะ
ลิงค์ที่เกี่ยวข้อง
คำสำคัญ
กลุ่มยา ฮอร์โมน ในชาย หญิง วัยทอง การติดเชื้อในทางเดินปัสสาวะ การกลั้นปัสสาวะไม่อยู่