ขอเชิญเภสัชกรชุมชน จัดกิจกรรม"World Antibiotic Awareness Week 2018" ระหว่าง วันที่ 12-18 พฤศจิกายน 2561  *ขอเชิญเข้าร่วมงานประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2561 วันอาทิตย์ที่ 3 มีนาคม 2562*

การประชุมวิชาการ เรื่อง “THE ALLERGY UPDATE 2017 ”
การประชุมวิชาการ เรื่อง “THE ALLERGY UPDATE 2017 ”
รหัสกิจกรรม 2002-2-000-013-08-2560
สถานที่จัดการประชุม ณ ห้องกษัตริย์ศึก 2 ชั้น 4 โรงแรมเดอะทวิน ทาวเวอร์   
วันที่จัดการประชุม 27 สิงหาคม 2560
ผู้จัดการประชุม สมาคมเภสัชกรรมชุมชน (ประเทศไทย)
กลุ่มเป้าหมาย สมาชิกสมาคมเภสัชกรรมชุมชน(ประเทศไทย) ประมาณ 200-250 คน
หน่วยกิตการศึกษาต่อเนื่อง 4.5 หน่วยกิต
อัตราค่าลงทะเบียน สมาชิกสมาคมเภสัชกรรมชุมชนฯ  500 บาท  เภสัชกรทั่วไป  700 บาท  นักศึกษาเภสัชศาสตร์ฯ  250 บาท 
หลักการและเหตุผล
ปัจจุบันโรคภูมิแพ้เพิ่มขึ้นในประเทศไทย พบว่ามีอุบัติการณ์เพิ่มขึ้น 3-4 เท่า ที่ผ่านมา ขณะนี้ประเทศไทยมีอุบัติการณ์ของโรคภูมิแพ้ คือ โรคจมูกอักเสบจากภูมิแพ้ร้อยละ 23-30 โรคผื่นผิวหนังอักเสบจากภูมิแพ้ร้อยละ 15 และโรคแพ้อาหารร้อยละ 5 ซึ่งโรคภูมิแพ้นั้นถ้าไม่ได้รับการรักษาจะส่งผลต่อคุณภาพชีวิตของผู้ป่วย กลุ่มผู้ป่วยโรคภูมแพ้มีความจำเป็นต้องมีการดูแลด้านการป้องกันโรคพร้อมทั้งการรักษาอย่างถูกต้องและเหมาะสม โดยเฉพาะอย่างยิ่งการใช้ยาเพื่อการบำบัดอาการของโรคภูมิแพ้ เภสัชกรชุมชนที่ปฎิบัติงานในร้านยาควรมีความรู้แนวทางการดูแลโรคภูมิแพ้ประเภทต่างๆ พร้อมกับมีความรู้ด้านยาและการให้คำแนะนำที่เหมาะสมกับผู้ป่วยโรคภูมิแพ้

วัตถุประสงค์
1. เพื่อเสริมสร้างศักยภาพของเภสัชกรชุมชนเกี่ยวกับโรคภูมิแพ้ประเภทต่างๆ โดยสามารถนำความรู้ให้คำปรึกษาต่อประชาชนในร้านยา
2. เพื่อเพิ่มความรู้ที่ทันสมัย ด้านการใช้ยารักษาโรคภูมิแพ้ให้กับเภสัชกรชุมชน
3. เพื่อให้ประชาชนได้รับการดูแลอย่างปลอดภัยตามหลักฐานทางวิชาการที่มีความน่าเชื่อถือ จากเภสัชกรชุมชน
ลิงค์ที่เกี่ยวข้อง
คำสำคัญ