ขอเชิญประชุมวิชาการเนื่องในกิจกรรม *World Antibiotic Awareness Week วันที่ 24 พ.ย.* ประชุมวิชาการ Putting Type 2 Diabetes into Diabetes Remission วันที่ 29 พ.ย.65  *ประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2565 วันอาทิตย์ที่ 12 มีนาคม 2566** CPA e-Learning 2565 คลิ๊ก https://healthacademy.in.th/cpa* พิเศษ โครงการสินเชื่อบ้าน  Life Begins with GHB*

Cosmeceuticals to combat aging fineline & wrinkle
Cosmeceuticals to combat aging fineline & wrinkle
รหัสกิจกรรม 2002-2-000-025-10-2565
สถานที่จัดการประชุม zoom webinar     View location Map
วันที่จัดการประชุม 30 ตุลาคม 2565
ผู้จัดการประชุม สมาคมเภสัชกรรมชุมชน (ประเทศไทย)
กลุ่มเป้าหมาย สมาชิกสมาคมเภสัชกรรมชุมชนและ เภสัชกรชุมชนที่สนใจ
หน่วยกิตการศึกษาต่อเนื่อง 1 หน่วยกิต
อัตราค่าลงทะเบียน
หลักการและเหตุผล
Aging skin เหตุของความเสื่อมของผิวเกิดการเปลี่ยนแปลงของชั้นหนังแท้ ความแข็งแรง ความยืดหยุ่นของผิวจะลดลง เนื่องจากเซลล์ที่ชื่อ Fibroblast ที่มีหน้าที่ในการสร้างคอลลาเจนทำงานลดลง ทำให้คอลลาเจนที่ชั้นผิวของเราลดลง เห็นเป็นริ้วรอยร่องลึก มีการลดลงของ Elastin ทำให้ผิวขาดความยืดหยุ่น มีการลดลงของ Hyaluronic Acid ส่งผลให้ผิวขาดความชุ่มชื่น เกิดได้จากสาเหตุทั้งจากปัจจัยภายในและภายนอก ปัจจัยภายในเป็นกระบวนการเปลี่ยนแปลงทางสรีรวิทยาตามเวลา ตามอายุของเราที่มากขึ้นทุกปี หรือตามกรรมพันธุ์ และยังมีผลจากฮอร์โมนที่ลดลง โดยที่เราไม่สามารถหลีกเลี่ยงได้ ส่วนความเสื่อมของผิวจากปัจจัยภายนอก เกิดเนื่องมาจากสิ่งแวดล้อม ที่สำคัญก็คือรังสียูวี, การสูบบุหรี่, อาหาร, มลภาวะทางอากาศ ซึ่งเราสามารถป้องกันปัจจัยเหล่านี้ไม่ให้มาทำร้ายผิวของเราได้จนเกิดเป็นรอยโรคให้ผู้คนมองเห็น Thinning (คือความบางของผิว), skin laxity (ความหย่อนยานของผิว), fragility (ผิวแตก), wrinkles (ริ้วรอยผิวบาง) dyspigmentation (การเปลี่ยนแปลงของเม็ดสีผิว) premature wrinkling (ริ้วรอยก่อนวัย ) เป็นปัญหาที่คนไทย มักมาปรึกษาที่ร้านยาถึงแม้ว่าปัญหาดังกล่าวไม่ได้เกิดความรุนแรงแต่นำไปสู่ความกังวลใจของคนไข้ และ ความมั่นใจในการใช้ชีวิต ทำให้ในปัจจุบันในเครื่องสำอางหรือเวชสำอางมีสารที่ช่วยในการลดริ้วรอย นำไปสู่บทบาทของเภสัชกรในการให้คำปรึกษาคนไข้ในร้านยาหรือชุมชน เพื่อช่วยให้คำปรึกษาในการแก้ปัญหาโรคผิวหนังและเลือกผลิตภัณฑ์หรือวิตามิน ที่นำไปสู่แก้ปัญหาผิวดังกล่าว โดยมุ่งหวังที่จะบรรเทาอาการ ลดการเกิดอาการแทรก โรคดังกล่าวระยะยาวอย่างปลอดภัย เพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีของผู้ป่วย
วัตถุประสงค์
1.เพื่อให้ผู้เข้าร่วมประชุม มีความรู้ถึงสาเหตุความเสื่อมของผิว
2.เพื่อให้ผู้เข้าร่วมประชุมเข้าใจ แนวทางการใช้ยา วิตามิน และเวชสำอางที่ช่วยลดริ้วรอย ทั้งแนะนำอย่างเหมาะสมกับโรคและอาการของคนไข้ที่พบบ่อยในร้านยา
คำสำคัญ