ขอเชิญฟังบรรยายพิเศษ"เภสัชกรชุมชนยุคใหม่บริหารการเงินอย่างมืออาชีพ โค้ชหนุ่ม จักรพงษ์ เมษพันธุ์  The Money Coach" ในงานประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2565 วันอาทิตย์ที่ 12 มีนาคม 2566** CPA e-Learning 2565 คลิ๊ก https://healthacademy.in.th/cpa* พิเศษ โครงการสินเชื่อบ้าน  Life Begins with GHB*

ชื่อการประชุม วันที่จัดประชุม หน่วยกิต รหัสกิจกรรม
ประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2565
ห้องแกรนด์ฮอลล์ 203 ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทคบางนา
12 มีนาคม 2566
Fish Oil and Health: Fact or Myth
zoom webinar
26 กุมภาพันธ์ 2566 2002-2-000-004-02-2566
อัพเดทความเชี่ยวชาญเรื่องโรคภูมิแพ้ เพื่อการปฏิบัติงานจริงในร้านยา
ห้อง สกุณตลา A-B ชั้น1 โรงแรม เดอะเพนินซูล่า แบงคอก
19 กุมภาพันธ์ 2566 2.25  2002-2-000-005-02-2566
เสวนาศึกษารูปแบบแพลตฟอร์ม ดิจิทัลทางการแพทย์ และการนำแนวทางโภชนบำบัดมาดูแลผู้ป่วยในร้านยา
zoom webinar
29 มกราคม 2566
Functional GI Disorders: Dyspepsia and GERD
zoom webinar
29 มกราคม 2566 2002-2-000-002-01-2566