ขอเชิญเข้าร่วมงานประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2561 วันอาทิตย์ที่ 3 มีนาคม 2562*ขอเชิญลงทะเบียนรับสิทธิ์เลือกตั้งกรรมการสมาคม ระหว่างวันที่ 1 -30 ธันวาคม 2561ลงทะเบียน คลิก  https://goo.gl/Z9UrBv*การประชุมวิชาการเดือนมกราคม วันที่ 27 มกราคม 2562*

ชื่อการประชุม วันที่จัดประชุม หน่วยกิต รหัสกิจกรรม
การประชุมวิชาการ“A Practical Approach to the Management of Psychiatric Diseases”
2561 ณ ห้องกัญญลักษณ์ บอลรูม ชั้น 3 โรงแรมโฟร์วิงส์ สุขุมวิท 26
18 พฤศจิกายน 2561 4.5  2002-2-000-012-11-2561
การประชุมวิชาการ“Advanced Pediatrics Disease Management”
ณ บอลรูม 1 ชั้น 3 โรงแรมดิเอมเมอรัลด์ รัชดา กรุงเทพฯ
21 ตุลาคม 2561 4.5  2002-2-000-011-10-2561
การประชุมวิชาการเรื่อง ก้าวทันข้อมูล....บริหารจัดการร้านยาแบบมืออาชีพ...สู่ความยั่งยืน
ณ บอลรูม1 ชั้น 3 โรงแรมดิเอมเมอรัลด์กรุงเทพฯ
23 กันยายน 2561 5.75  2002-2-000-010-09-2561
การประชุมวิชาการเรื่อง “Update Vaccination in Clinical Practices”
ณ บอลรูม1 ชั้น 3 โรงแรมดิเอมเมอรัลด์ กรุงเทพฯ
26 สิงหาคม 2561 4.5  2002-2-000-009-08-2561
การประชุมวิชาการเรื่อง Updates on Women's Health Issues
ณ ห้องบอลรูม 1 ชั้น 3 โรงแรมดิเอมเมอรัลด์
22 กรกฎาคม 2561 4.5  2002-2-000-008-07-2561
การประชุมพัฒนาศักยภาพร้านยาในพื้นที่เขต 9 เรื่อง “บริการสร้างเสริมสุขภาพในร้านยา
โรงแรม จ.สุรินทร์
15 กรกฎาคม 2561 2002-2-000-007-07-2561
การประชุมวิชาการ A practical approach to the management of Osteoporosis, Osteoarthritis and Rheumatoid arthritis
ณ ห้องกัญญลักษณ์ ABC ชั้น 3 โรงแรมโฟร์วิงส์ กรุงเทพ สุขุมวิท 26 โทร. 02-260-2100
24 มิถุนายน 2561 4.5  2002-2-000-006-06-2561
การประชุมวิชาการ Update Therapy: Pharmacology in Elderly disorder
ณ ห้องคอนเวนชั่น โรงแรม แอมบาสซาเดอร์ สุขุมวิท 11 กรุงเทพฯ
27 พฤษภาคม 2561 4.5  2002-2-000-005-05-2561
Therapeutic Nutrition for Chronic Disease Management in Community Pharmacy
ณ โรงแรมแอมบาสซาเดอร์ สุขุมวิท ซอย11
25 มีนาคม 2561 4.5  2002-2-000-003-03-2561
การประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2560
ณ ห้องแกรนด์ฮอลล์ 203 ศูนย์นิทรรศการและการประชุม ไบเทค
04 มีนาคม 2561 2002-2-000-001-03-2561
Pharmacology Update: What’s New for NCDs in Primary Care Practice?
ณ ห้องคอนเวนชั่น ซีดี โรงแรม แอมบาสซาเดอร์ สุขุมวิท 11 กรุงเทพฯ
28 มกราคม 2561 2002-2-000-002-01-2561