ขอเชิญเข้าร่วมประชุมวิชาการเรื่อง Update Therapy:  Pharmacology in Elderly disorder วันอาทิตย์ที่ 27 พฤษภาคม 2561 ณ โรงแรม แอมบาสซาเดอร์

ชื่อการประชุม วันที่จัดประชุม หน่วยกิต รหัสกิจกรรม
การประชุมวิชาการ Update Therapy: Pharmacology in Elderly disorder
ณ ห้องคอนเวนชั่น โรงแรม แอมบาสซาเดอร์ สุขุมวิท 11 กรุงเทพฯ
27 พฤษภาคม 2561 4.5  2002-2-000-005-05-2561
Therapeutic Nutrition for Chronic Disease Management in Community Pharmacy
ณ โรงแรมแอมบาสซาเดอร์ สุขุมวิท ซอย11
25 มีนาคม 2561 4.5  2002-2-000-003-03-2561
การประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2560
ณ ห้องแกรนด์ฮอลล์ 203 ศูนย์นิทรรศการและการประชุม ไบเทค
04 มีนาคม 2561 2002-2-000-001-03-2561
Pharmacology Update: What’s New for NCDs in Primary Care Practice?
ณ ห้องคอนเวนชั่น ซีดี โรงแรม แอมบาสซาเดอร์ สุขุมวิท 11 กรุงเทพฯ
28 มกราคม 2561 2002-2-000-002-01-2561