*ขอเชิญร่วมประชุมวิชาการวันที่ 29 พฤศจิกายน 2563 เรื่อง Management of Common Psychiatric and Neurologic Disorders in Community Pharmacy* วันอาทิตย์ที่ 20 ธันวาคม 2563 เรื่องPharmacotherapy in Urologic Disorders for Community Pharmacy”**ประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2563 วันอาทิตย์ที่  21 กุมภาพันธ์ 2564 **CPA e-Learning คลิก  https://healthacademy.in.th/cpa*ประกาศสมาคม ๑/๒๕๖๓ เรื่องความเสี่ยงของการจำหน่ายสินค้าที่ไม่ถูกต้องในร้านยา* พิเศษ โครงการสินเชื่อบ้าน  Life Begins with GHB  

ชื่อการประชุม วันที่จัดประชุม หน่วยกิต รหัสกิจกรรม
ประชุมวิชาการเรื่อง “Management of Common Psychiatric and Neurologic Disorders in Community Pharmacy”
โรงแรมดิเอมเมอรัลด์ รัชดาภิเษก
29 พฤศจิกายน 2563 6.25  2002-2-000-004-11-2563
การประชุมวิชาการ เรื่อง "ทิศทางเภสัชกรชุมชนกับ พ.ร.บ.ผลิตภัณฑ์สมุนไพร พ.ศ.2562"
ห้องคริสตัล ชั้น 2 โรงแรมตวันนา ถ.สุรวงศ์ กรุงเทพ
15 พฤศจิกายน 2563 6.25  2002-2-000-003-11-2563
ประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2562
ห้องแกรนด์ฮอลล์ 203 ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค
01 มีนาคม 2563
การประชุมวิชาการเรื่อง Update Pharmaceutical Care for Refilling a Prescription in Community Pharmacy
ห้องบอลรูม ชั้น 3 โรงแรมดิเอมเมอรัลด์ รัชดาภิเษก
19 มกราคม 2563 4.5  2002-2-000-002-01-2563