ขอเชิญร่วมรับจดหมายข่าวทางEmailหรือLineCPA แทนทางไปรษณีย์ : ขอเชิญเข้าร่วมการประชุมวิชาการวันที่ 28 มกราคม 2561 เรื่องPharmacology Update: What’s New for NCDs in Primary Care Practice?

ชื่อการประชุม วันที่จัดประชุม หน่วยกิต รหัสกิจกรรม
การประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2560
ณ ห้องแกรนด์ฮอลล์ 203 ศูนย์นิทรรศการและการประชุม ไบเทค
04 มีนาคม 2561 2002-2-000-001-03-2561
Pharmacology Update: What’s New for NCDs in Primary Care Practice?
ณ ห้องคอนเวนชั่น ซีดี โรงแรม แอมบาสซาเดอร์ สุขุมวิท 11 กรุงเทพฯ
28 มกราคม 2561 2002-2-000-002-01-2561