สมัครสมาชิกสมาคมเภสัชกรรมชุมชนฯ เพื่อรับสิทธิประโยชน์ และสิทธิพิเศษเพิ่มเติมจากสมาคม
 
 
 
สำหรับผู้ประกอบวิชาชีพเภสัชกรรม

 

สมาคมฯ เภสัชกรรมชุมชน (ประเทศไทย) ร่วมกับ บริษัท HOEpharmaceuticals (Ezerra)
ขอเชิญประชุมวิชาการเรื่อง Eczema Management and the Role of Moisturizer, The Ideal Moisturizer and Mechanism of Actions ในวันอาทิตย์ที่ 6 กรกฎาคม 2557 ณ ห้องสยามมกุฎราชกุมาร อาคารเฉลิมพระบารมี
ลงทะเบียนสมาคมฯ เภสัชกรรมชุมชน (ประเทศไทย) ร่วมกับ บริษัท สยามฟาร์มาซูติคอล จำกัด ขอเชิญประชุมวิชาการเรื่อง “บทบาทใหม่ของเภสัชกรชุมชน ครั้งแรกในเมืองไทย ที่การเช็คสุขภาพลําไส้เริ่มต้นได้...ในร้านยา” ในวันอาทิตย์ที่ 27กรกฎาคม 2557 ณ ห้อง Grand Ballroom โรงแรม Holiday Inn Hotel สุขุมวิท 22
ลงทะเบียน | รายละเอียดสมาคมฯ เภสัชกรรมชุมชน (ประเทศไทย) ขอเชิญประชุมวิชาการในเดือนมิถุนายน โดยจะได้จัดขึ้นในวันอาทิตย์ที่ 8 มิถุนายน 2557 และวันอาทิตย์ที่ 29 มิถุนายน 2557 รายละเอียดลงทะเบียนร่วมประชุมคลิก
ลงทะเบียนสมาคมฯ เภสัชกรรมชุมชน (ประเทศไทย) สมาคมเภสัชกรรมชุมชน (ประเทศไทย) ขอเชิญท่านสมาชิกกลุ่มเภสัชกร จังหวัดเชียงใหม่ เข้าร่วมประชุมวิชาการในวันอาทิตย์ที่ 6 กรกฎาคม 2557 ณ ห้องเชียงแสน ชั้น 3 โรงแรมเซ็นทารา ดวงตะวัน จ.เชียงใหม่
ลงทะเบียน
 
 
 
สมาคมเภสัชกรรมชุมชน
 

แบบฟอร์มยื่นสมัครรับรองเป็นร้านยาคุณภาพ

• แบบแสดงเจตจำนงเพื่อการรับรองคุณภาพร้านยา
• แบบให้ข้อมูลและประเมินตนเองตามมาตรฐานร้านยา สภาเภสัชกรรม
• ขั้นตอนปฏิบัติในการรับรองคุณภาพร้านยา
• ขั้นตอนการปฏิบัติในการรับรองคุณภาพร้านยา
• เอกสารต่ออายุร้านยาคุณภาพ
• แบบประเมินตนเอง ต่ออายุร้านยาคุณภาพ


 
 
วิชาการ
 


 


 


 


 


 


 
 
กฎหมาย
 

ความรู้กฎหมายเกี่ยวกับการขายยา ตาม พ.ร.บ. 2510 โดย ภก. วราวุธ เสริมสินสิริ


 

อย. เตือนการลักลอบขายยา Alprazolam ในร้านขายยา

สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยาขอเรียนว่า จากการตรวจสอบพบว่า ปัจจุบันมีร้านขายยาบางแห่งลักลอบขาย Alprazolam ให้แก่ผู้รับบริการ ซึ่งเป็นการกระทำฝ่าฝืนมารตรา 13 ทวิ แห่งพระราชบัญญัติวัตถุออกฤทธิ์ต่อจิตประสาท พ.ศ.2518 ต้องระวางโทษจำคุกตั้งแต่ 5-20 ปี และปรับตั้งแต่หนึ่งแสนบาทถึงสี่แสนบาท ดังนั้นคณะกรรมการอาหารและยา จึงขอความร่วมมือให้ท่านกำชับ และเน้นย้ำให้ร้านขายยาซึ่งเป็นสมาชิกของสมาคมฯ ไม่ให้มีความครอบครองหรือขาย Alprazolam มิฉะนั้นผู้กระทำการฝ่าฝืนดังกล่าว จะถูกดำเนินการตามกฎหมายอย่างเคร่งครัด


 

กฎกระทรวงการขออนุญาต และการออกใบอนุญาตขายยาแผนปัจจุบัน พ.ศ. 2556


 

เอกสารประกอบการบรรยาย เรื่อง กฎกระทรวงการขออนุญาต และการออกใบอนุญาตขายยาแผนปัจจุบัน พ.ศ. 2556 โดย ภก.วินิต อัศวกิจวิรี สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา


 
 
td> 
สมาคมเภสัชกรรมชุมชน (ประเทศไทย) 40 ซอยสุขุมวิท 38 ถนนสุขุมวิท แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพฯ 10110
โทร./Tel. 0-2713-5261-3 | โทรสาร/Fax 0-2713-5541 | E-mail: cpa_thailand@yahoo.com, thailand.cpa@gmail.com | Webmaster: off_kittinunn@hotmail.com