สมัครสมาชิกสมาคมเภสัชกรรมชุมชนฯ เพื่อรับสิทธิประโยชน์ และสิทธิพิเศษเพิ่มเติมจากสมาคม
 
 
 


 


สำหรับผู้ประกอบวิชาชีพเภสัชกรรม
 
 


สมาคมเภสัชกรรมชุมชน (ประเทศไทย) ขอเชิญท่านสมาชิก ผู้จัดการร้านยาเภสัชกรชุมชน เข้าร่วมประชุม "พ.ร.บ.ยา พ.ร.บ.วิชาชีพเพื่อใคร" ในในวันอาทิตย์ที่ 28 กันยายน 2557 เวลา 13.00-16.30 น. ย้ายสถานที่เป็น อาคารนวัตกรรม ชั้น 10 คณะเภสัชศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ลงทะเบียน คลิกที่นี่ | รายละเอียด

 

สมาคมฯ เภสัชกรรมชุมชน (ประเทศไทย) ขอเชิญท่านสมาชิกเภสัชกรชุมชน ผู้มีหน้าที่ปฏิบัติการในร้านยา เข้าร่วมการประชุมวิชาการ เรื่อง “Goal to be Allergy Expert Drugstore” ในวันอาทิตย์ที่ 28 กันยายน 2557 ณ โรงแรมเชอราตัน แกรนด์ สุขุมวิท โดยการสนับสนุนของ บริษัท ซิลลิค ฟาร์มา จํากัด แผนก แกล็กโซสมิทไคล์น

สนใจเข้าร่วมฟังการบรรยาย โปรดสํารองที่นั่งได้ที่ โทรศัพท์ 0-2713-5261 ภายในวันจันทร์ที่ 22 กันยายน 2557

รายละเอียด

 
สมาคมฯ เภสัชกรรมชุมชน (ประเทศไทย) ขอเชิญประชุมวิชาการ ในวันอาทิตย์ที่ 14 กันยายน 2557 ณ ห้องประชาสโมสร 1 โรงแรมเซ็นทารา ขอนแก่น
ลงทะเบียน | รายละเอียด PDF / DOC 
 
 
สมาคมเภสัชกรรมชุมชน
 

แบบฟอร์มยื่นสมัครรับรองเป็นร้านยาคุณภาพ

• แบบแสดงเจตจำนงเพื่อการรับรองคุณภาพร้านยา
• แบบให้ข้อมูลและประเมินตนเองตามมาตรฐานร้านยา สภาเภสัชกรรม
• ขั้นตอนปฏิบัติในการรับรองคุณภาพร้านยา
• ขั้นตอนการปฏิบัติในการรับรองคุณภาพร้านยา
• เอกสารต่ออายุร้านยาคุณภาพ
• แบบประเมินตนเอง ต่ออายุร้านยาคุณภาพ


 
 
 
วิชาการ
 


 


 


 


 


 


 
 
กฎหมาย
 

ความรู้กฎหมายเกี่ยวกับการขายยา ตาม พ.ร.บ. 2510 โดย ภก. วราวุธ เสริมสินสิริ


 

อย. เตือนการลักลอบขายยา Alprazolam ในร้านขายยา

สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยาขอเรียนว่า จากการตรวจสอบพบว่า ปัจจุบันมีร้านขายยาบางแห่งลักลอบขาย Alprazolam ให้แก่ผู้รับบริการ ซึ่งเป็นการกระทำฝ่าฝืนมารตรา 13 ทวิ แห่งพระราชบัญญัติวัตถุออกฤทธิ์ต่อจิตประสาท พ.ศ.2518 ต้องระวางโทษจำคุกตั้งแต่ 5-20 ปี และปรับตั้งแต่หนึ่งแสนบาทถึงสี่แสนบาท ดังนั้นคณะกรรมการอาหารและยา จึงขอความร่วมมือให้ท่านกำชับ และเน้นย้ำให้ร้านขายยาซึ่งเป็นสมาชิกของสมาคมฯ ไม่ให้มีความครอบครองหรือขาย Alprazolam มิฉะนั้นผู้กระทำการฝ่าฝืนดังกล่าว จะถูกดำเนินการตามกฎหมายอย่างเคร่งครัด


 

กฎกระทรวงการขออนุญาต และการออกใบอนุญาตขายยาแผนปัจจุบัน พ.ศ. 2556


 

เอกสารประกอบการบรรยาย เรื่อง กฎกระทรวงการขออนุญาต และการออกใบอนุญาตขายยาแผนปัจจุบัน พ.ศ. 2556 โดย ภก.วินิต อัศวกิจวิรี สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา


 
 
td> 
สมาคมเภสัชกรรมชุมชน (ประเทศไทย) 40 ซอยสุขุมวิท 38 ถนนสุขุมวิท แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพฯ 10110
โทร./Tel. 0-2713-5261-3 | โทรสาร/Fax 0-2713-5541 | E-mail: cpa_thailand@yahoo.com, thailand.cpa@gmail.com | Webmaster: off_kittinunn@hotmail.com