สมัครสมาชิกสมาคมเภสัชกรรมชุมชนฯ เพื่อรับสิทธิประโยชน์ และสิทธิพิเศษเพิ่มเติมจากสมาคม
 
 
 


 


สำหรับผู้ประกอบวิชาชีพเภสัชกรรม
 
 


สมาคมเภสัชกรรมชุมชน (ประเทศไทย) ร่วมกับ กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข ขอเชิญท่านสมาชิก เข้าร่วมอบรมวิชาการ เรื่อง การวางแผนครอบครัว และการคุมกำเนิด ตามโครงการ ให้ความรู้ด้านการคุมกำเนิด ผ่านร้านขายยา ในวันที่ 12 กรกฎาคม 2558 ณ บอลรูม ชั้น 2 โรงแรมนารายน์ ถนนสีลม

(ปิดรับลงทะเบียนออนไลน์ ในวันที่ 8 กรกฎาคม 2558)

ลงทะเบียน คลิกที่นี่ | รายละเอียด

 

สมาคมเภสัชกรรมชุมชน (ประเทศไทย) ขอเชิญท่านเข้าร่วมการประชุมวิชาการ เรื่อง “Challenging points in divergent pain and infectious disease ” วันที่ 26 กรกฎาคม 2558 เวลา 08.00 -16.00 น. ณ ห้อง Ballroom ชั้น 7 Landmark Hotel (อยู่ระหว่างซอยสุขุมวิท 4-6) โดยการสนับสนุนของ บริษัท เรกคิทท์ เบนคีเซอร์ (ประเทศไทย) จำกัด

(ปิดรับลงทะเบียนออนไลน์ ในวันที่ 20 กรกฎาคม 2558)

ลงทะเบียน คลิกที่นี่ | รายละเอียด

 
สมาคมเภสัชกรรมชุมชน (ประเทศไทย) ร่วมกับสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดขอนแก่น โดยการสนับสนุนจาก บริษัท เรกคิทท์ เบนคีเซอร์ (ประเทศไทย) จำกัด ขอเชิญเภสัชกรจังหวัดขอนแก่น และเภสัชกรผู้สนใจเข้าร่วมประชุมในวันที่ 2 สิงหาคม 2558

ลงทะเบียน คลิกที่นี่
| รายละเอียด 
 
 
สมาคมเภสัชกรรมชุมชน
 
 
 


 

แบบฟอร์มยื่นสมัครรับรองเป็นร้านยาคุณภาพ

• แบบแสดงเจตจำนงเพื่อการรับรองคุณภาพร้านยา
• แบบให้ข้อมูลและประเมินตนเองตามมาตรฐานร้านยา สภาเภสัชกรรม
• ขั้นตอนปฏิบัติในการรับรองคุณภาพร้านยา
• ขั้นตอนการปฏิบัติในการรับรองคุณภาพร้านยา
• เอกสารต่ออายุร้านยาคุณภาพ
• แบบประเมินตนเอง ต่ออายุร้านยาคุณภาพ

ร้านยาคุณภาพ ทำได้..ง่ายนิดเดียว


 
 
วิชาการ
 
 


 


 


 


 


 


 


 
 
กฎหมาย
 

กฎกระทรวง กำหนดค่าธรรมเนียม สำหรับผู้ประกอบวิชาชีพเภสัชกรรม พุทธศักราช 2557

 

ประกาศ กรมสรรพกร เกี่ยวภาษีมูลค่าเพิ่ม ฉบับที่ 119


 


 

ความรู้กฎหมายเกี่ยวกับการขายยา ตาม พ.ร.บ. 2510 โดย ภก. วราวุธ เสริมสินสิริ


 

อย. เตือนการลักลอบขายยา Alprazolam ในร้านขายยา

สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยาขอเรียนว่า จากการตรวจสอบพบว่า ปัจจุบันมีร้านขายยาบางแห่งลักลอบขาย Alprazolam ให้แก่ผู้รับบริการ ซึ่งเป็นการกระทำฝ่าฝืนมารตรา 13 ทวิ แห่งพระราชบัญญัติวัตถุออกฤทธิ์ต่อจิตประสาท พ.ศ.2518 ต้องระวางโทษจำคุกตั้งแต่ 5-20 ปี และปรับตั้งแต่หนึ่งแสนบาทถึงสี่แสนบาท ดังนั้นคณะกรรมการอาหารและยา จึงขอความร่วมมือให้ท่านกำชับ และเน้นย้ำให้ร้านขายยาซึ่งเป็นสมาชิกของสมาคมฯ ไม่ให้มีความครอบครองหรือขาย Alprazolam มิฉะนั้นผู้กระทำการฝ่าฝืนดังกล่าว จะถูกดำเนินการตามกฎหมายอย่างเคร่งครัด


 

กฎกระทรวงการขออนุญาต และการออกใบอนุญาตขายยาแผนปัจจุบัน พ.ศ. 2556


 

เอกสารประกอบการบรรยาย เรื่อง กฎกระทรวงการขออนุญาต และการออกใบอนุญาตขายยาแผนปัจจุบัน พ.ศ. 2556 โดย ภก.วินิต อัศวกิจวิรี สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา


 
 
 
สมาคมเภสัชกรรมชุมชน (ประเทศไทย) 40 ซอยสุขุมวิท 38 ถนนสุขุมวิท แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพฯ 10110
โทร./Tel. 0-2713-5261-3 | โทรสาร/Fax 0-2713-5541 | E-mail: cpa_thailand@yahoo.com, thailand.cpa@gmail.com | Webmaster: off_kittinunn@hotmail.com