สมัครสมาชิกสมาคมเภสัชกรรมชุมชนฯ เพื่อรับสิทธิประโยชน์ และสิทธิพิเศษเพิ่มเติมจากสมาคม
 
 
 
สำหรับผู้ประกอบวิชาชีพเภสัชกรรม
สมาคมฯ เภสัชกรรมชุมชน (ประเทศไทย) ขอเชิญเข้าร่วมการประชุมวิชาการ ในวันอาทิตย์ที่  23  มีนาคม 2557  เรื่อง โรคและยาน่ารู้  ณ ห้องประชุมแมนดาริน A  ชั้น 1 โรงแรมแมนดาริน
ลงทะเบียน | รายละเอียดสมาคมฯ เภสัชกรรมชุมชน (ประเทศไทย) ขอเชิญประชุมวิชาการ  Women's & Men's Health วันอาทิตย์ที่ 20 เมษายน 2557 ณ อาคารเฉลิมพระบารมี 50 ปี ซอยศูนย์วิจัย
ลงทะเบียน
ลงทะเบียน | รายละเอียด
 
 
 
สมาคมเภสัชกรรมชุมชน
 

แบบฟอร์มยื่นสมัครรับรองเป็นร้านยาคุณภาพ

• แบบแสดงเจตจำนงเพื่อการรับรองคุณภาพร้านยา
• แบบให้ข้อมูลและประเมินตนเองตามมาตรฐานร้านยา สภาเภสัชกรรม
• ขั้นตอนปฏิบัติในการรับรองคุณภาพร้านยา
• ขั้นตอนการปฏิบัติในการรับรองคุณภาพร้านยา
• เอกสารต่ออายุร้านยาคุณภาพ
• แบบประเมินตนเอง ต่ออายุร้านยาคุณภาพ


 


 
 
วิชาการ
 


 


 


 


 


 


 


 


 


 
 
 
กฎหมาย
 

อย. เตือนการลักลอบขายยา Alprazolam ในร้านขายยา

สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยาขอเรียนว่า จากการตรวจสอบพบว่า ปัจจุบันมีร้านขายยาบางแห่งลักลอบขาย Alprazolam ให้แก่ผู้รับบริการ ซึ่งเป็นการกระทำฝ่าฝืนมารตรา 13 ทวิ แห่งพระราชบัญญัติวัตถุออกฤทธิ์ต่อจิตประสาท พ.ศ.2518 ต้องระวางโทษจำคุกตั้งแต่ 5-20 ปี และปรับตั้งแต่หนึ่งแสนบาทถึงสี่แสนบาท ดังนั้นคณะกรรมการอาหารและยา จึงขอความร่วมมือให้ท่านกำชับ และเน้นย้ำให้ร้านขายยาซึ่งเป็นสมาชิกของสมาคมฯ ไม่ให้มีความครอบครองหรือขาย Alprazolam มิฉะนั้นผู้กระทำการฝ่าฝืนดังกล่าว จะถูกดำเนินการตามกฎหมายอย่างเคร่งครัด


 

กฎกระทรวงการขออนุญาต และการออกใบอนุญาตขายยาแผนปัจจุบัน พ.ศ. 2556


 

เอกสารประกอบการบรรยาย เรื่อง กฎกระทรวงการขออนุญาต และการออกใบอนุญาตขายยาแผนปัจจุบัน พ.ศ. 2556 โดย ภก.วินิต  อัศวกิจวิรี  สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา


 

ประกาศสภาเภสัชกรรม ครั้งที่ 19/2555 เรื่อง การจัดการปัญหา เภสัชกรไม่อยู่ปฏิบัติงานในร้านขายยา


 


 

 


 
 
 
สมาคมเภสัชกรรมชุมชน (ประเทศไทย) 40 ซอยสุขุมวิท 38 ถนนสุขุมวิท แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพฯ 10110
โทร./Tel. 0-2713-5261-3 | โทรสาร/Fax 0-2713-5541 | E-mail: cpa_thailand@yahoo.com, thailand.cpa@gmail.com | Webmaster: off_kittinunn@hotmail.com